הרצאות / קורסים

הנחייה של צוותי חינוך בתחומי החינוך המיוחד, הדרכות וסדנאות לצוות בתחומים שונים כמו : מיניות, אוטיזם, ניהול כעסים, עבודה עם תלמידים מאתגרים ועוד..