טיפול בבני נוער

העולם של המתבגר הוא סוער ומסעיר עיקר המשימה שלו היא חתירה לעצמאות וההבנה של איזה מבוגר הוא רוצה להיות ? הליך זה מייצר גם ביקורת וקריאת תיגר על הנורמות של בית המשפחה, שבמקרים רבים גורמות לוויכוחים רבים ומרדנות מול ההורים. בגיל ההתבגרות מתרחשים גם שינויים רגשיים.  הרגשות נחווים מאד בחוזקה ומשתנים לעיתים קרובות, למשל, שינוי משמחה גדולה לכעס או עצב. התנודות הללו נובעות מההתמודדות עם השינויים של התקופה. בנוסף הן מושפעות גם משינויים הורמונאליים המתרחשים בשנים אלה.

העבודה בחדר הטיפול היא סביב הצורך של המתבגר בעיבוד סיטואציות מחיי היומיום תוך שמירה על פרטיותו וביסוס האמון בנינו. 

מקום בטוח עבורו לפרוק את התקופה הרגשית הסוערת תוך קבלת כלים להתמודדות עם הבית עם בית הספר ועם החברים.